PPD COURSE

เรียน PHONICS

ปูพื้นฐานสู่ความสำเร็จ

(สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี)

ทดลองเรียนฟรี!

บทบาทของ Phonics ในการพัฒนาทักษะด้านภาษา

การเรียนรู้ Phonics ในช่วงอายุ 4-6 ปี จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการออกเสียงให้แก่เด็ก เด็กๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียง เมื่อเข้าใจแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ แม้ว่าจะเป็นคำใหม่หรือคำที่เด็กไม่เคยเห็นมาก่อน

นอกจากนี้ การเรียน Phonics ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสมอง ทำให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับการออกเสียงคำที่แตกต่างกันตามความหมายและในบริบทของประโยคที่แตกต่างกัน

ยิ่งไปกว่านั้น ในหลักสูตรการศึกษาหลักฉบับล่าสุดของอังกฤษยังกำหนดให้โรงเรียนต่างๆ สอนให้เด็กใช้ความรู้และทักษะด้าน Phonics เป็นแนวทางในการถอดรหัสคำต่างๆ ด้วย

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะใดบ้าง

การฝึก Phonics เปรียบเสมือนการเรียนรู้สูตรสำเร็จของการออกเสียง
เด็กๆ จะมีสมาธิและมีความสนใจมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ Phonics
เด็กๆ สามารถพัฒนาสำเนียงของตัวเองและเข้าใจสำเนียงเฉพาะถิ่น
เด็กๆ จะปรับตัวเข้ากับการออกเสียงรูปแบบใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

Phonics and Personality Development (PPD)

สำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี

ด่วน! จำนวนจำกัด!

หากต้องการความก้าวหน้าในอนาคต ทักษะหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการรับมือกับผู้คน
ในโลกที่ทักษะการทำงานอาชีพต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Soft Skills คือหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เราพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็ก
PPD Phonics Enabler
Phonics & ภาษาอังกฤษ
32 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • การจดจำตัวอักษร
 • การจดจำเสียง
 • โฟกัสที่คมชัด
 • หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
การสอบประเมินผลการเรียนหลังจาก32 ชม.

PPD Phonetics Champion
Phonics & ภาษาอังกฤษ
64 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะทั้งหมดใน Phonics Enabler Package
 • Basics + Blends
 • สมาธิในการจำ
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
การสอบประเมินผลการเรียนหลังจาก32 ชม.

PPD Model Personality
Phonics & ภาษาอังกฤษ
96 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะทั้งหมดใน Phonetics Champion Package
 • การเชื่อฟัง & ความซื่อสัตย์
 • การทำงานเป็นทีม & การเคารพผู้อื่น
 • การอ่านและการเขียนขั้นสูง 3 พยางค์

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
การสอบประเมินผลการเรียนหลังจาก32 ชม.

สอบถามค่าเล่าเรียนกรุณาติดต่อผ่าน Line = @hossthailand (มี@)


เพิ่มเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียน