EPD COURSE

ภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

สู่ความสำเร็จในชีวิต

(สำหรับเด็กอายุ 7-14 ปี)

ทดลองเรียนฟรี!

ภาษาอังกฤษ – ภาษาแม่ของศตวรรษที่ 21

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ผู้คนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลกใช้สื่อสารกัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้เด็กรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองได้ ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ได้เป็นเพียงทักษะหนึ่ง แต่ยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่จะใช้เอาตัวรอดได้ในทุกที่ทั่วโลก

เริ่มก่อน ไปได้ไกลกว่า

เช่นเดียวกับการเรียนภาษาอื่นๆ ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้และจับจุดได้ง่ายกว่าเมื่อเริ่มเรียนตั้งแต่อายุน้อย ผลงานวิจัยระบุว่า เด็กๆ มีจุดเชื่อมต่อเส้นใยสมองจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้เรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถึงสองเท่า และยังเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้การเรียนภาษาตั้งแต่อายุน้อยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ถือว่าเป็นการลงทุนคุ้มค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ภาษาอังกฤษและทักษะด้านบุคลิกภาพที่ไปด้วยกัน

วิธีเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองมีอยู่หลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาความสามารถทางภาษาให้เชี่ยวชาญ ความมั่นใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพลิกเปลี่ยนบุคลิกของคนได้ เด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจะมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถออกเสียงสำเนียงได้อย่างไร้ที่ติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้แก่เด็ก และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเอง .

English and Personality Development (EPD)

สำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี

ด่วน! จำนวนจำกัด!

หากต้องการความก้าวหน้าในอนาคต ทักษะหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการรับมือกับผู้คน
ในโลกที่ทักษะการทำงานอาชีพต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Soft Skills คือหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เราพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็ก
EPD English Expert
เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับทักษะ Soft Skills
32 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่
 • พูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจมั่นใจ
 • หลักไวยากรณ์
 • ควรเรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ชม.

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ทดสอบประเมินผลการเรียนฟรีหลังจาก32 ชม.

EPD Champion Personality
เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับทักษะ Soft Skills
64 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะทั้งหมดใน English Expert Package
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • ความฉลาดทางอารมณ์
 • ทักษะชีวิตและการเข้าสังคม

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ทดสอบประเมินผลการเรียนฟรีหลังจาก32 ชม.
ได้มีโอกาสสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรใบที่ 1

EPD Academic Star
เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับทักษะ Soft Skills
96 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะทั้งหมดใน Champion Personality Package
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ทักษะการเป็นผู้นำ
 • กฎแห่งความสำเร็จ

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ทดสอบประเมินผลการเรียนฟรีหลังจาก32 ชม.
ได้มีโอกาสสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรใบที่ 2

สอบถามค่าเล่าเรียนกรุณาติดต่อผ่าน Line = @hossthailand (มี@)


เพิ่มเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียน