Soft Skills กุญแจสำคัญสู่อนาคต

สำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี

ด่วน! จำนวนจำกัด!

หากต้องการความก้าวหน้าในอนาคต ทักษะหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการรับมือกับผู้คน
ในโลกที่ทักษะการทำงานอาชีพต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Soft Skills คือหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เราพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็ก
ระดับ 1:
Fluent English Communicator
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว
32 คลาส
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ภาษากายและความคิดสร้างสรรค์
 • สร้างบุคลิกภาพ
 • สร้างความมั่นใจในเวทีสาธารณะ

สิ่งที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร "Fluent English Communicator"
บัตรผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน Grand Eloquent Speaker Competition ฟรี 1 ใบ มูลค่า 550 บาท

ระดับ 2:
Confident Public Performer
แสดงความสามารถอย่างมั่นใจ
64 คลาส
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะการเอาใจใส่สังคม และผู้คน
 • การขจัดความประหม่าและการแก้ปัญหา
 • บทเรียนชีวิต

สิ่งที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร "Confident Public Performer"
บัตรผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน Grand Eloquent Speaker Competition ฟรี 1 ใบ มูลค่า 550 บาท

ระดับ 3:
Star Achiever
ผู้ประสบความสำเร็จ
96 คลาส
ทักษะที่ได้รับ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาสมองและกระตุ้นจินตนาการ
 • ใช้ภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์
 • กฎแห่งความสำเร็จ

สิ่งที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร "Star Achiever"
บัตรผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน Grand Eloquent Speaker Competition ฟรี 6 ใบ มูลค่า 3300 บาท

สอบถามค่าเล่าเรียนกรุณาติดต่อผ่าน Line = @hossthailand (มี@)


เพิ่มเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียน